Co po lekcjach?

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach

        pozalekcyjnych, których nie brakuje. Są wśród nich:

                                                                                    · Koła matematyczne
Warsztaty polonistyczno – dziennikarskie
· SKS
· Koło ekologiczne/Klub miłośników biologii
· Koło języka niemieckiego
· Koło języka angielskiego
· Koło historyczne
· Klub filmowy
· Koło geograficzne
· Koło fizyczne
· Koło informatyczne·
· Koło plastyczne·
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
· Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego
· Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
· Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii i chemii
· Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii
· Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki
· Działalność w Spółdzielni Uczniowskiej “Grosik”

Niemiecki jest OKej

Archiwum