Doradca zawodowy

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”

Konfucjusz

Od 1 września 2012 roku w Gimnazjum nr 6 w Jaworznie został powołany szkolny doradca zawodowy, na którego pomoc i wsparcie w zakresie poradnictwa edukacyjno- zawodowego może liczyć każdy uczeń naszej szkoły. Porady indywidualne i grupowe odbywają się w godzinach pracy doradcy zawodowego:

Wtorek: 8.00-11.00
Środa: 8.00-12.00
Czwartek: 8.00-11.00

Cele i zadania doradcy zawodowego:

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

 • bezrobocie,
 • problemy zdrowotne,
 • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

Przygotowanie ucznia do roli pracownika. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych poprzez:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat:
 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.

Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, itp. 

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych w Jaworznie

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 43-606 Jaworzno, Licealna 3 tel./fax:(32) 616 38 46 www.1lo.jaworzno.pl

II Liceum Ogólnokształcące ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 43-603 Jaworzno tel./fax: (32) 615-55-53 E-mail: lo2@jaworzno.edu.pl www.lo2.jaworzno.edu.pl

III Liceum Ogólnokształcące Osiedle Podłęże, ul. Towarowa 61 43-609 Jaworzno tel./fax: (32) 616-51-49 E-mail: lo3jaw@wp.pl www.lo3.jaworzno.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul.Północna 9a 43-600 Jaworzno tel./fax. (32) 616-35-81 www.zsp1.jaworzno.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Inwalidów Wojennych 16 43-603 Jaworzno Tel./fax. (32) 615-57-09 E-mail: zsz_2jaw@interia.pl www.zsp2.jaworzno.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ul. Północna 9a 43-600 Jaworzno tel./fax: (32) 616 79 91 E-mail: zsp3@jaworzno.edu.pl www.zsp3.jaworzno.edu.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 43-603 Jaworzno, ul. Armii Krajowej 5 tel./fax: (32) 615 57 15 E-mail: ekonomik4@interia.pl www.zsp4.jaworzno.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51 tel./fax: (32) 762-91-50 www.zsp5.jaworzno.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51 E-mail: zsp6@jaworzno.edu.pl tel./fax: (32) 762-91-00 www.zsp6.jaworzno.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych PKE S.A. – Elektrownia Jaworzno III 43-603 Jaworzno ul. Promienna 51 tel./fax:715 3161 E-mail: zszel3@op.pl www.pl.zsz.pkesa.com

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie 43-602 Jaworzno ul. Wolności 11 Telefon: ( 032) 6177769; (032)6140630 soswjaworzno.edupage.org E-mail szkoły: soswjaworzno@pro.onet.pl 

INFORMACJE POTRZEBNE DO PODJĘCIA WŁAŚCIWEJ DECYZJI O WYBORZE SZKOŁY

szkoly

Źródło: http://www.cdzdm.pl/?q=pl/content/dla-gimnazjalisty

Niemiecki jest OKej

Archiwum