Egzamin gimnazjalny 2017

19 IV 2017 r. środa – część humanistyczna:

  • 09.00 – historia i wiedza o społeczeństwie – 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut) 
  • 11.00 – język polski – 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut) 

20 IV 2017 r. czwartek – część matematyczno – przyrodnicza:

  • 09.00 – przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia) – 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut) 
  • 11.00 – matematyka – 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut) 

21 IV 2017 r. piątek – część językowa:

  • 09.00 – poziom podstawowy – 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut)
  • 11.00 – poziom rozszerzony – 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut)

Niemiecki jest OKej

Archiwum