Ewaluacja zewnętrzna

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Pracownicy i Przyjaciele szkoły!

W dniach 02.03.2015 r. – 12.03.2015 r. w naszej szkole została przeprowadzona przez zespół wizytatorów ewaluacja zewnętrzna.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. ze zmianami z dnia 10.05.2013 r.

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę
 • Poziom D- podstawowy stopień
 • Poziom C – średni stopień
 • Poziom B – wysoki stopień
 • Poziom A- bardzo wysoki stopień

W naszym gimnazjum ewaluacji poddane zostały trzy wymagania:

 1. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej – poziom spełnienia wymagania – B.
 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – poziom spełnienia wymagania – A.
 3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych – poziom spełnienia wymagania – B.

Serdecznie dziękuję Rodzicom, Uczniom, Partnerom szkoły, Nauczycielom, Przedstawicielom Organu prowadzącego, Pracownikom niepedagogicznym  za współpracę  i zaangażowanie w życie szkoły.

Dyrektor szkoły
Jolanta Panek – Kozioł

pdf-icon

 Ewaluacja zewnętrzna

 •  (771 kB)     

  Niemiecki jest OKej

  Archiwum