EWD – Edukacyjna Wartość Dodana w Gimnazjum nr 6 w Jaworznie

Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia w szkole ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły.

Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:

  1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
  2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
  3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.

Jeżeli chcemy przeciętny wynik egzaminu dla danej szkoły interpretować jako miarę efektywności nauczania, musimy wytrącić z wyniku wpływ tych czynników, których szkoła nie może skutecznie kształtować. Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by wyeliminować, a w każdym razie znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pozwalaw znacznym stopniu „oczyszczać” wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu.

  

 

 

 

 

 

 

EWD część humanistyczna

egzamin gimnazjalny - część humanistyczna 

EWD część matematyczno – przyrodnicza

egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

EWD język polski

egzamin gimnazjalny - język polski

EWD historia i wos

egzamin gimnazjalny - historia i wos

EWD przedmioty przyrodnicze

egzamin gimnazjalny - przedmioty przyrodnicze

EWD matematyka

egzamin gimnazjalny - matematyka

 

Niemiecki jest OKej

Archiwum