nauczyciel

W naszej szkole pracuje 20 nauczycieli

· 15 nauczycieli dyplomowanych · 1 nauczyciel mianowany  ·3 nauczycieli kontraktowych · 1 nauczyciel stażysta

Dyrektor: mgr Jolanta Panek – Kozioł Wicedyrektor: mgr Renata Gołas Sekretarz: Małgorzata Kozakiewicz

JĘZYK POLSKI mgr Jolanta Panek – Kozioł, mgr Renata Guzik

HISTORIA/WOS/WDŻ mgr Iwona Walaszek

JĘZYK NIEMIECKI mgr Beata Konstanty

JĘZYK ANGIELSKI mgr Anita Stachańczyk

MATEMATYKA mgr inż. Monika Grzegorczyk, mgr inż. Helena Kaszyca, mgr inż. Aneta Starzyniec

FIZYKA mgr inż. Monika Grzegorczyk

CHEMIA mgr Małgorzata Czyż

BIOLOGIA mgr Zofia Pocztowska

GEOGRAFIA  mgr Izabela Skawińska

PLASTYKA/MUZYKA mgr Renata Gołas

INFORMATYKA mgr inż. Helena Kaszyca, mgr Izabela Skawińska

ZAJĘCIA TECHNICZNE mgr inż. Aneta Starzyniec

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Renata Gołas

WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Grzegorz Marcinkiewicz, mgr Beata Raś

RELIGIA mgr Józef Urbanik

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Renata Gołas

PEDAGOG mgr Beata Raś, mgr Izabela Skawińska

LOGOPEDA mgr Joanna Wosik

SURDOPEDAGOG mgr Wiesława Furgał

OLIGOFRENOPEDAGOG mgr Małgorzata Kaźmierczak

BIBLIOTEKA mgr Justyna Juras

DORADCA ZAWODOWY mgr Anna Tekieli

Niemiecki jest OKej

Archiwum