REFORMA OŚWIATY

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi reformy oświaty, poniżej zamieszczamy  odnośniki do stron Internetowych zawierających informacje na  ww. temat oraz broszury informacyjnej „Dobra Szkoła”:

1. Strona internetowa MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

2. Strona internetowa KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

3. Broszura informacyjna „Dobra Szkoła”

Bez tytułu

Niemiecki jest OKej

Archiwum