Sponsorzy

Dziękujemy za udzieloną szkole pomoc:

· p. Jerzemu Nieużyle – Radnemu Rady Miejskiej w Jaworznie
· p. Grzegorzowi Piętakowi – Radnemu Rady Miejskiej w Jaworznie
· Państwu Aldonie i Kazimierzowi Pawlakom
· Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej
· PCC Rail Szczakowa
· Spółdzielni Uczniowskiej Grosik
· Zakładowi Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warta
· Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
· ZGE Jaworzno III Sobieski
· p. Stanisławowi Bigajowi
· p. Ireneuszowi Jarominowi
· firmie AGROPAC SJ – p. B. Pluta, p. G. Brzeziński i wspólnicy
·p. Sylwi Niewolik – Salon Kosmetyczny “Metamorfoza”
· p. Antoniemu Polakowi – ANPOL P.W.
· p.p.Marioli Grabskiej i Beacie Struskiej – Grabska, Srtuska s.c.
· firmie NEO – HUT Sp. z o.o.
· Firmie Handlowo – Usługowej „ERFARB”
· Fundacji Ekologicznej “Silesia”
· p. Marianowi Wali – Piekarnia
· p. Wiesławowi Głuchowskiemu
· p. Aleksandrze Bzowskiej
· Firmie JagoPro
· SKOK Jaworzno

Niemiecki jest OKej

Archiwum