Harmonogram spotkań z rodzicami – zebrania i otwarte wtorki

I semestr: 
05-09 IX 2016 r.  – zebrania z rodzicami
11 X 2016 r.   – otwarty wtorek
15 XI 2016 r.  – otwarty wtorek
13 XII 2016 r. – zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach śródrocznych) 
10 I 2017 r. – zebrania z rodzicami  

II semestr: 
07 III 2017 r. – otwarty wtorek
06 IV 2017 r. – otwarty czwartek 
16 V 2017 r. – zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych ocenach końcowych)

Niemiecki jest OKej

Archiwum